Contact
Kok Interieurs

Privacyverklaring

Privacyverklaring Kok Interieurs B.V.

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Met onderstaande verklaring zetten wij uiteen hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan.

Via onze winkel en webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die noodzakelijk zijn i.v.m. de privacywetgeving.

Vertrouwelijk

Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van uw persoonsgegevens door ons is het op maat kunnen leveren van diensten en het soepel laten verlopen van transacties. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nemen hierbij de wettelijke bewaarplicht in acht.

Verwerking van uw gegevens

Wij leggen in het kader van onze dienstverlening uw gegevens vast. De persoonsgegevens zijn uw naam, adres en woonplaats, uw emailadres en uw telefoonnummer. Zodra u onze offerte accepteert dan worden uw bestelde producten in ons systeem opgenomen. Wij zullen u om uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken waarin toestemming vereist is. Uw persoonsgegevens worden ook in ons financiële administratie verwerkt om uw bestelling af te handelen en te factureren. Al onze systemen zijn met gebruikersnamen en wachtwoorden beveiligd. Bovendien zijn al onze medewerkers geïnformeerd zodat wij uw privacy kunnen waarborgen. Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder laten wij IP-adressen anonimiseren.

Verstrekking aan derden

Indien het noodzakelijk is geven wij uw gegevens door aan onze partners. Onze partners zijn betrokken bij de uitvoering van uw bestelling en mogen onder geen beding uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De betrokken partners zijn bijvoorbeeld onze leveranciers waarbij wij uw bestelling plaatsen, logistieke dienstverleners en IT-dienstverleners. De verwerking van uw gegevens wordt gewaarborgd middels bewerkingsovereenkomsten en privacyverklaringen tussen ons en onze partners.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over onze privacyverklaring dan kunt u gerust contact met ons opnemen via ons telefoonnummer: 0341-353786